martes, 22 de abril de 2008

CAMERA OBSCURA

Cartel de CAMERA OBSCURA

Palau de la Virreina - La Rambla, 98 Barcelona

del 22 al 27 del 2008

Benvolguts amics,
Apreciados amigos,
Dear friends,

- L'any 2005 els professors Ramón Casanova i Jorge Egea del Departament d'Escultura de la Facultat de Belles Arts de Barcelona iniciàren el grup de recerca Confluencies: Modelat i Fotografia cercant els principis essencials de la creació mitjançant la interacció de la llum i la matèria.

Fruit d'aquesta filosofia de treball va néixer el projecte Camera obscura que s'ha estat desenvolupant a diferents espais públics, a Barcelona (parc de la Ciutadella, Montjuïc, parc Cervantes, Ciutat Vella), Tarragona i Nàpols.
En aquesta ocassió el espai Miserachs es converteix en una Camera obscura que permet al visitant formar part activa de tot el procés de generació de la imatge: des de l'exterior de la càmara com a subjecte fotografiat i tambécontemplant el procés de captació, revelat i fixació de la imatge des de l'interior.

Gràcies a la Camera obscura l'espai resta transformat per la llum que s'introdueix a través d'una petita obertura (estenop). És el naixement de la imatge, el dibuix de la llum en estat pur.

***********


- En el año 2005 los profesores Ramón Casanova y Jorge Egea del Departamento de Escultura de la Facultad de Bellas Artes de Barcelona iniciaron el grupo de investigación Confluencias: Modelado y Fotografía buscando los principios esenciales de la creación a través de la interacción de la luz y la materia.

Fruto de esta filosofía de trabajo nació el proyecto Camera obscura que ha venido desarrollándose en diferentes espacios públicos, en Barcelona (parque de la Ciutadella, Montjuïc, parque Cervantes, Ciutat Vella), Tarragona y Nápoles.

En esta ocasión el espacio Miserachs se convierte en una Camera obscura que permite al visitante formar parte activa de todo el proceso de generación de la imagen: desde el exterior de la cámara como sujeto fotografiado y también contemplando el proceso de captación, revelado y fijación de la imagen desde el interior.

Gracias a la Camera obscura el espacio queda transformado por la luz que se introduce a través de una pequeña apertura (estenope). Es el nacimiento de la imagen, el dibujo de la luz en estado puro.

***********

- In the year 2005 the teachers Ramón Casanova and Jorge Egea of the Department of Sculpture from the Faculty of Fine Arts of Barcelona initiated the investigation group Confluences: Modelling and Photography looking for the essential principles of the creation through the interaction of light and matter.

As a result of this philosophy of work the project Camera Obscura appeared, and this project has been developing in different public spaces in Barcelona (Ciutadella Park, Montjuïc, Cervantes Park, Ciutat Vella); Tarragona and Naples.

On this occasion The Miserachs space has become a Camera obscura that allows the visitor to participate actively in all the process of generating the image: from the outside of the camera like subject photographed, and from the interior contemplating the photographing process, developing and the fixation of the image.

Thanks to the Camera Obscura the space is transformed by the light that is introduced through a small opening (pinhole). It is the birth of the image, the capturing of light in a pure state.

***********

Us hi esperem del 22 al 27 d'abril.
Os esperamos del 22 al 27 de abril.
We Wait for you in april, from 22nd to 27th.

http://cameraobscura-1.blogspot.com/

No hay comentarios: